Nonchalera inte bensvullnad

En långvarig bensvullnad försämrar näringsutbytet i vävnaden och med tiden ger upphov till vävnadsförändringar som missfärgning, åderbråck, eksem och hudförändringar. Med tiden riskerar man drabbas av bensår när man åldras. Den vanligaste orsaken till lätt svullna ben är långvarigt stående och gående. Andra orsaker kan till exempel vara åderbråck, störningar i lymfans verksamhet eller biverkningar av blodtrycksmediciner.

Svullnad kan även vara ett tecken på begynnande hjärtsvikt.
Det här är något som unga människor sällan råkar ut för, men risken kan öka med åldern. Hjärtsymptom skall alltid behandlas av läkare.

Varför sväller benen? – Några vanliga orsaker:

Statisk belastning

Långvarigt stående eller sittande gör att venernas klaffsystem börjar fungera sämre till följd av ett förhöjt ventryck, som beror på att cirkulationen är långsammare. Detta töjer ut venväggarna och bidrar till att venklaffarna inte fungerar optimalt. Cirkulationen är beroende av att vi rör på oss och att musklerna i vaden hjälper till att pumpa blodet upp mot hjärta och lungor. Därför utgör ett långvarigt sittande även en risk för att utveckla proppar (tromboser).

Åderbråck

Åderbråck uppstår när venväggens struktur är försvagad och venväggen börjar bukta ut. Orsaker till åderbråck kan vara många, men ärftlig tendens föreligger. Övriga orsaker som försvagar venväggen kan vara statisk belastning, proppar, graviditet, skador, obekväma tryckande resårer osv. Allt som kan tänka sig försvåra det venösa återflödet kan bidra. T.ex. att sitta med benen i kors kan ge ett sämre blodflöde i venen.

Graviditet

Gravida löper större risk att utveckla åderbråck p.g.a. att fostret börjar trycka ner mot bäckenet och på så sätt försvårar det venösa återflödet. Här har även ärftlighet ett klart samband. Om det finns åderbråckstendens i släkten bör man absolut sköta om dessa under graviditeten eftersom åderbråcken både kan bildas och förvärras under graviditetstiden.

Lymfsvullnad

Lymfkärlen i vår kropp har till uppgift att samla upp den vävnadsvätska som ansamlas mellan cellerna i vävnaden. Om dessa lymfkärl som ofta ligger i anslutning till venerna skadas av någon orsak, blir lymfdränaget bristfälligt och vätska stannar kvar i vävnaden.
Man indelar lymfproblem i två huvudkategorier: medfödda eller förvärvade. Redan från födseln kan man sakna vissa lymfkärl eller dess funktion kan vara bristfällig. Saknar man t.ex. lymfkärl i ett ben så kommer extremiteten att bli mycket grövre än det friska benet. Olika former av infektioner och vävnadsskador kan förstöra lymfkärlen vilket ger upphov till lymfatisk svullnad. Vid vissa större operationer kan det även uppstå skador på lymfkärlen.

Cancersjukdomar

Olika former av cancertumörer kan trycka på vener och lymfkärl och försvåra cirkulationen, vilket kan ge upphov till svullnader.
Operativa ingrepp kan även ge upphov till ärrbildning och vävnadsskador som i sin tur ger upphov till svullnad. Ett vanligt förekommande exempel på detta är bröstcanceroperationer där man även avlägsnar lymfkärlen i armhålan.

Hjärtinsufficiens

Hjärtats pumpeffekt har mycket stor betydelse för hur blodet cirkulerar. Både blodtryck och den blodvolym hjärtat förmår pumpa påverkar vår blodcirkulation.
Om hjärtat inte orkar pumpa så effektivt uppstår i regel bensvullnad.  Andra symtom på hjärtsvikt förutom svullna ben och fötter är bl.a. att man blir andfådd vid ansträngning, trötthet, hosta om natten och ett ökat behov av att kissa. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som kan botas med medicin och goda levnadsvanor. Sjukdomen kräver alltid läkarvård, så om du misstänker att du har en hjärtsjukdom lönar det sig absolut att boka tid hos läkare.
Rytmstörningar som flimmer och andra arytmier påverkar även blodcirkulationen och kan ge både bensvullnad och öka risken för blodpropp.

Lungproblem

Andningskapaciteten har även en stor betydelse för vår blodcirkulation. Därför är det viktigt att försöka upprätthålla en god andningsteknik. Vid stress tenderar andningen bli väldigt ytligt och vi glömmer bort att djupandas. Djupandning påverkar oss positivt både fysiskt och mentalt. En normal andningskapacitet påverkar trycket i venerna och hjälper blodet att cirkulera effektivt. Nedsatt lungfunktion p.g.a. rökning och lungsjukdomar kan även ge upphov till bensvullnader.

Ledproblem

Vi är alla gjorda för daglig rörelseaktivitet. Det spelar inte så stor roll hur vi rör på oss, men en regelbunden aktivitet är vad vi behöver. Så länge vi kan upprätthålla rörelseförmågan och förstår att det är viktigt med daglig aktivitet bidrar vi till att upprätthålla en god cirkulation. När lederna med ålderns rätt blir slitna blir även vår rörelseförmåga mer och mindre påverkad. Svår ledarthros, olycksfall och stora ortopediska operationer försvårar vår rörelseförmåga och påverkar även vår blodcirkulation negativt, vilket kan öka risken för svullnad och propp.

Läkemedel

Vissa läkemedel bl.a. en del blodtrycksmediciner kan ge upphov till bensvullnad. Man måste kanske acceptera dylika lindriga biverkningar, men det är alltid på plats att diskutera saken med sin läkare.

Vad kan man själv göra?

 • Genom att röra på sig och motionera regelbundet bidrar vi till en bättre blodcirkulation. När vi går och springer aktiverar vi vadens muskler vilka hjälper till att öka cirkulationen.
 • Undvik att sitta med benen i kors, vilket försvårar blodcirkulationen
 • Använd inga strumpor med tryckande resårer eftersom de försvårar cirkulationen
 • Kom ihåg att djupandas eftersom det även bidrar till en förbättrad cirkulation
 • Medicinska stödstrumpor hjälper din cirkulation och motverkar svullnad, tromboser och blodproppar. En medicinsk stödstrumpa i kompressionsklass 1 räcker oftast när du har lindriga besvär och vill förebygga trötthet och svullnadstendens i benen.
 • Har du mera uttalad svullnad behöver du kanske använda dig av en stödstrumpa i kompressionsklass 2.
 • Använd bekväma skor
 • Unna dig regelbundna pauser och rör på dig på jobbet. Långvarigt sittande är inte bra.
 • Se till att du har en bra arbetsställning och en bekväm arbetsstol

När skall man uppsöka läkare?

 • Eftersom bensvullnad på sikt påverkar vår hälsa negativt är det alltid på sin plats att söka läkare för bensvullnad. Läkaren kan klargöra vad svullnaden beror på och även rekommendera rätt behandling. Är läkaren införstådd med kompressionsprodukter kan hen även rekommendera rätt produkt och rätt kompressionsklass.
 • Om du använder medicinska kompressionsstrumpor, men benen fortsätter att svälla.
 • Om du märker att hudens konsistens och färg ändras på benen.
 • Om du får eksem eller hudirritationer.
 • Om bensvullnaden kommer akut och benet är rött, varmt och smärtar.
 • Om du har svårt att gå p.g.a. svullnaden.

Dessa produkter kan hjälpa dig

Kom ihåg

 • Det lönar sig alltid att sköta om sin bensvullnad
 • Långvarig svullnad gör att näringsutbytet i hudens celler är nedsatt och detta bidrar till att hudens färg och konsistens ändras.
 • En nedsatt cirkulation leder på sikt till ökad risk för åderbråck, proppar och bensår.
 • En godkänd medicinsk kompressionsstrumpa både behandlar och förebygger, vilket är en bra investering för din hälsa