Säännöt

1. Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa Suomessa asuva henkilö. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

2. Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot.

3. Kilpailun osallistujilta kerätään yhteystiedot ja osallistumalla kilpailun annat Napra Rehab Oy:lle luvan käyttää tietoja markkinoinnissaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Kilpailun palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

5. Kilpailu päättyy 31.12.2018. Arvonta suoritetaan 4.1.2019. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja heidän etunimensä ja paikkakuntansa julkaistaan preston.fi -verkkosivuilla.

6. Napra-Rehab Oy:n työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.

7. Napra-Rehab Oy varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää kilpailun perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan Preston.fi -verkkosivujen kautta.

8. Napra-Rehab Oy ei vastaa mahdollisista kilpailuun vaikuttavista teknisistä ongelmista tai muista olosuhteista.

9. Näiden sääntöjen hyväksyminen on edellytys kilpailuun osallistumiselle.