Regler

1. Alla myndiga personer som är bosatta i Finland kan delta i tävlingen. Det är gratis att delta och deltagandet förutsätter inte köp av varken produkter eller tjänster.

2. Samma person kan delta bara en gång i tävlingen. De som deltar bör uppge alla uppgifter som efterfrågas i formuläret.

3. Vi samlar in kontaktuppgifterna av de personer som deltar i tävlingen. Genom att delta i tävlingen ger du Napra-Rehab Oy tillstånd att använda uppgifterna i sin marknadsföring. Uppgifterna ges inte ut åt utomstående parter.

4. Tävlingens priser kan inte bytas ut mot pengar.

5. Tävlingen avslutas 31.12.2018, och vinnarna dras 4.1.2019. Vinnarna meddelas personligen om vinsten och deras förnamn och hemort publiceras på www.preston.fi

6. Anställda hos Napra-Rehab Oy kan inte delta i tävlingen.

7. Napra-Rehab Oy behåller rättigheten att ändra reglerna eller vid behov avbryta tävlingen om det finns vägande skäl till det. Vi meddelar om dylika ändringar på www.preston.fi

8. Napra-Rehab Oy ansvarar inte för eventuella tekniska eller andra omständigheter som kan inverka på tävlingen.

9. Alla som deltar i tävlingen förbinder sig att följa dessa regler.