Bra att veta i stödstrumpsdjungeln

När det handlar om stödstrumpor, vad gäller och vad skall man beakta när man köper produkter för att må bättre?

Med över 30 års erfarenhet inom hälsobranschen har jag konstaterat att det har hänt en hel del inom branschen under dessa år, både till det bättre men tyvärr även till det sämre.

När stödstrumpan lanserades för väldigt länge sedan, var det en produkt som liknande en gummistrumpa som främst användes av äldre damer för att behandla redan uppkomna cirkulationsbesvär i benen. Produkten har tack vare nya tillverkningstekniker och material möjliggjort att fler och fler upptäckt de positiva effekter en stödstrumpa kan ge.

Genom åren har det blivit alltmer accepterat att använda stödstrumpor för att motverka cirkulationsbesvär i benen, skydda mot proppar och motverka bensvullnad och åderbråck. Från att ha varit en produkt för äldre damer är det nu en produkt för alla. Fina färger, modeller och fräscha förpackningar, produkter som passar för både kvinnor och män oavsett ålder.

Det som marknaden tyvärr glömt bort är att begreppet stödstrumpa borde vara tungt förankrat i den medicinska tryckeffekt som ger produkten dess positiva egenskaper. All vetenskaplig dokumentation som gjorts på stödstrumpor hänvisar till tryckeffekten som skall uppgå till en viss nivå för att produkten skall vara säker att använda.

I dagens läge kan man köpa stödstrumpor på alla tänkbara försäljningsställen. Det gemensamma är att produkterna kallas stödstrumpor eller kompressionsstrumpor. Få tillverkare lyfter fram tryckeffekten och gör man det uppnår de inte alltid den nivå som krävs för att strumpan skall anses ha medicinsk effekt.

Under årens lopp har jag stött på mängder av stödstrumpor som är totalt fel tillverkade med både alltför låg tryckeffekt till strumpor med tryck som överstiger det tillåtna. Dessutom är många stödstrumpor feltillverkade och har inte det avtagande tryck upp mot knä som den borde ha.

Som kund har man kanske blivit rekommenderad att använda stödstrumpor av sin läkare, men om kunden får en felaktig produkt hamnar den oftast i skräpkorgen med följd att den vård läkaren har planerat inte fullföljs. Därför är det av ytterst stor vikt att kunden redan från början får rätt kvalitetsprodukt.

För att kunna ge den medicinska effekt som eftersträvas bör trycket vara mellan 15 – 21 mmHg. Ett dylikt tryck kan inte uppnås med ett material som är väldigt tunt.
Inom området tunna damstrumpor benämner man materialets tjocklek i denier. För att kunna erhålla ett tryck som är tillräckligt måste strumpan ha minst 140 denier tjocklek. Tunnare strumpor som 70 eller 40 denier kan givetvis ge ett visst tryck, men det är långt ifrån vad som borde eftersträvas för att uppnå en tillräcklig medicinsk effekt.

Men hur skall kunden kunna veta vad som är rätt när allt benämns stödstrumpor?

Förutom trycket måste även strumpan vara tillverkad så att trycket alltid är störst vid ankeln och successivt avtar upp mot knä.
Tyvärr finns det en stor mängd stödstrumpor på marknaden som är tillverkade med en övre resår som ger ett tryck som många gånger överstiger trycket vid ankel. Detta för att strumpan skall hållas uppe. I dylika fall blir strumpan direkt farlig att använda eftersom den stryper blodcirkulationen vid knä i motsats till den effekt som man eftersträvar.

Oavsett var du köper dina strumpor, om det är ett varuhus, en biltillbehörs affär, via nätet eller på apoteket – Ta dig tid och läs på om produkten.  Säkerställ dig hur den är tillverkad och att den har rätt tryck för just ditt ändamål. Benämningen stödstrumpa ger tyvärr ingen garanti för rätt kvalitet och produkt.

Har ni frågor angående stödstrumpor och vilken produkt som är rätt för dig kan ni kontakta oss eller ta del av våra informationspaket som hittas här